1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. 2018/2019 YILI İŞ AYAKKABISI VE İŞ ELBİSESİ ALIMI
2018/2019 YILI İŞ AYAKKABISI VE İŞ ELBİSESİ ALIMI

2018/2019 YILI İŞ AYAKKABISI VE İŞ ELBİSESİ ALIMI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KARS ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

2018/2019 YILI İŞ AYAKKABISI VE İŞ ELBİSESİ ALIMI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KARS ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

2018/2019 YILI İŞ AYAKKABISI VE İŞ ELBİSESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :          2018/495623

1-İdarenin

a) Adresi                      :KARS Erzurum karayolu üzeri 7.km / KARS 36360 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası  :4742135721 - 4742135733

c) Elektronik Posta Adresi     :tasdemir@TURKSEKER.GOV.TR

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :221 ÇİF AYAKKABI; (100 ÇİFT BOT, 87 ÇİFT İŞ AYAKKABISI, 20 ÇİFT YALITKAN AYAKKABI, 13 ÇİFT ÇELİK MASKELİ BOT) , 225 TAKIM KIŞLIK İŞ ELBİSESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri             :KARS ŞEKER FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi          :Sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü içinde malzemeler teslim edilecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer        :KARS ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati        :17.10.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

 iş ayakabılarında "CE" İşareti bulundurup "EN ISO 20344 " Standardındave  EN ISO 20345:2004 / A1:2007 standardına uygun olacaktır.(Kışlık işçi elbiseleri ve iş ayakkabıları teknik şartnamede yeralan tüm kriterleri karşılamak zorundadır.)

 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif veren firmalar teklifleri ile beraber teklif ettikleri ürünlere ait 1 adet numuneyide idaremize sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kars Şeker Fabrikası / Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARS ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu haber toplam 1240 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.