1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. ÇEŞİTLİ GIDA MALZEMESİ ALIMI (EKMEK, KURU GIDA, SEBZE-MEYVE VE HAFTALIK TÜKETİM MALZEMESİ)
ÇEŞİTLİ GIDA MALZEMESİ ALIMI (EKMEK, KURU GIDA, SEBZE-MEYVE VE HAFTALIK TÜKETİM MALZEMESİ)

ÇEŞİTLİ GIDA MALZEMESİ ALIMI (EKMEK, KURU GIDA, SEBZE-MEYVE VE HAFTALIK TÜKETİM MALZEMESİ)

YATILI BÖLGE ORTAOKULU-BAŞGEDİKLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

A+A-

ÇEŞİTLİ GIDA MALZEMESİ ALIMI (EKMEK, KURU GIDA, SEBZE-MEYVE VE HAFTALIK TÜKETİM MALZEMESİ)

YATILI BÖLGE ORTAOKULU-BAŞGEDİKLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ÇEŞİTLİ GIDA MALZEMESİ ALIMI (EKMEK, KURU GIDA, SEBZE-MEYVE VE HAFTALIK TÜKETİM MALZEMESİ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/630556

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BASGEDIKLER KÖYÜ BASGEDIKLER 102 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742372002 - 4742372002

c) Elektronik Posta Adresi

:

karsmerkezbasgedikler60.yilyibo@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

36000 ADET EKMEK, 50 KALEM SEBZE MEYVE VE HAFTALIK TÜKETİM MALZEMESİ, 40 KALEM KURU GIDA VE KAHVALTILIK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BAŞGEDİKLER 60. YIL YBO MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ YURDU BAŞGEDİKLER KÖYÜ/KARS

c) Teslim tarihi

:

EKMEKLER GÜNLÜK OLARAK EN GEÇ SAAT 09:00'DA SEBZE-MEYVE VE HAFTALIK TÜKETİM MALZEMELERİ HAFTALIK İDARENİN BELİRLEYECEĞİ 2 GÜN KURU GIDA VE KAHVALTILIK AYDA BİR DEFA


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BAŞGEDİKLER 60. YIL YBO MÜDÜRLÜĞÜ BAŞGEDİKLER KÖYÜ MERKEZ/KARS

b) Tarihi ve saati

:

26.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
BAŞGEDİKLER 60. YIL YBO MÜDÜRLÜĞÜ BAŞGEDİKLER KÖYÜ MERKEZ/KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 480 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.