1. HABERLER

  2. KARS

  3. ​​​​​​​İHALE İLANI
​​​​​​​İHALE İLANI

​​​​​​​İHALE İLANI

KARS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-
İHALE İLANI

KARS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Cumhuriyet Mah. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cad. No:159 KARS

b) Telefon ve faks numarası

: 0 474 212 29 56 – 0 474 223 39 63

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

2 - İhale konusu malın / hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

b) Teslim yeri / Yapılacağı yer

: Kars Cumhuriyet Anadolu Lisesi Pansiyonu

c) Teslim tarihi / İşin süresi

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Kars Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

 

 

 

İhale

Kayıt No.

Niteliği, Türü ve Miktarı

Teslim Tarihi -İşin Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

2018/354077

Ekmek ve Unlu Mamuller Alımı ( 3 Kalem )

17.09.2018 – 07.06.2019

25.07.2018

10:00

2018/354668

Kuru Gıda Maddesi Alımı ( 45 Kalem )

17.09.2018 – 07.06.2019

25.07.2018

11:30

2018/355039

Kahvaltılık Malzemesi ve Gıda Maddesi Alımı ( 21 Kalem )

17.09.2018 – 07.06.2019

25.07.2018

13:00

2018/355388

Sebze ve Meyve Alımı ( 31 Kalem )

17.09.2018 – 07.06.2019

25.07.2018

14:30

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Kars Cumhuriyet Anadolu Lisesi İhale Komisyon Başkanlığı, Cumhuriyet Mah. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cad. No:159 KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal/iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.