İLAN

İLAN

KARS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

A+A-
İLAN
KARS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET BİNASI VE EKLENTİLERİNİN YIKIMI İŞİ
Sıra NoDosya No: YIKILACAK BİNAYIKIM SÜRESİTAHMİNİ BEDEL TLGEÇİCİ TEMİNAT TLİHALE TARİHİ  İHALE SAATİ    
136010101850İlimiz Merkez Fevzi Çakmak (Sukapı) Mahallesi 1 ada 4 parsel üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Hizmet Binası ve Eklentileri35 gün3.666,671.100,0020.06.201814:00  
           
   1) İlimiz Merkez Fevzi Çakmak (Sukapı) Mahallesi 1 ada 4 parsel üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Hizmet Binası ve Eklentilerinin şartnamede belitilen esaslar dahilinde her türlü yıkım , işçilik, sigorta, nakliye gibi giderler alıcısına ait olmak üzere yıkım sırasında içinden çıkacak malzemeler  yükleniciye bırakılması karşılığda yıkım bedeli ile enkaz bedeli arasındaki 3.666,67 TL fark üzerinden , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen  tarih ve saatde, üyelerden teşekkül eden komisyon huzurunda  Milli Emlak Müdürü  Makam odasında ihalesi yapılacaktır.
   2)  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
     a) Geçici  teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk  parası,  Mevduat ve Katılım  Bankalarının  verecekleri  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
     b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
     c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren  nüfus cüzdan suretini (fotokopi) vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi 
    d) Bina yıkımı ile ilgili " iş bitirme belgesini "  vermeleri gerekmektedir.
  3) İhalelere ait dosya ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kars Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü  Servisinde görülebilir. Satışa konu bina ilanda belirtilen adresde görülebilir. 
  4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.  Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
  5) İlanda bulunan taşınırların satış  bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi ile her türlü vergi , harç vb. alınacaktır.
  6-) İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
   7) Enkazın satış ihalesinde ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınacaktır. Ayrıca sahadaki inşaat atıklarının tamamen kaldırılması ve taşınmasını teminen 5.474,19 TL tutarında ek teminat alınacaktır.
8) Yıkımı yapacak firma tarafından 216.291,85 TL yıkım bedeli üzerinden   (%18 ) oranında 38.932,53 TL  KDV yıkım hizmetini sunan firma, mükellef sıfatıyla  süresi içinde Milli Emlak Müdürlüğü adına fatura kesecek ve vergi dairesine beyan ederek ödeyecektir. 
  9-) Yer teslimi binanın boşaltılmasından sonra yapılacaktır.
  10-) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  11-) Bu ihaleye ilişkin bilgiler  http://www.karsdefterdarligi.gov.tr , Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise  www.milliemlak.gov.tr  web sayfalarından öğrenilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     İLAN OLUNUR      
Bu haber toplam 1052 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.