1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

KARS İL ÖZEL İDARESİ SARIKAMIŞ DAĞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş

A+A-

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

KARS İL ÖZEL İDARESİ SARIKAMIŞ DAĞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş

Sarıkamış Dağ Turizm ve Ticaret Sanayi Anonim Şirketi İş yeri Hekimi , İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli Hizmetinin Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden (OSGB) Temin Edilmek Üzere hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/326149

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ortakapı Mah. Faik Bey Cad. Emniyet Müdürlüğü Karşısı İl Özel İdare Lojmanları Kat 1. Merkez /KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

0474 2232136 - 0474 223 6736

c) Elektronik Posta Adresi

:

tegmen_nebioglu_36@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İş Güvenliği Uzmanı(A veya B sınıfı) Aylık Çalışma Süresi 25.200 dakika İşyeri Hekimi Aylık Çalışma Süresi 12.330 dakika
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sarıkamış Dağ Turizm ve Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Bünyesinde bulunan iş yerleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kars İl Özel İdaresi ( toplantı/ihale salonu )Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri No:72 36100 MERKEZ KARS

b) Tarihi ve saati

:

12.07.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Yetki Belgesi veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş  İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği belgelerinin  aslını veya noter onaylı suretinin veya idarece aslına uygun olduğu onaylanmış suretinin ihale sırasında sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ortakapı Mah. Faik Bey Cad. Emniyet Müdürlüğü Karşısı İl Özel İdare Lojmanları Kat 1. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Kars İl Özel İdaresi ( toplantı/ihale salonu) Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri No:72 36100 MERKEZ KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 1070 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.