1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TRA2/19/KÖA04/0027 NUMARALI “SERKA DESTEKLİYOR, KARS’TA MODERN EĞİTİM ORTAMLARI OLUŞTURULUYOR’ PROJESİNDE AHŞAP VE METAL ATÖLYESİ, FE TE MM ATÖLYESİ, YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ VE GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ 4 ADET ATÖLYENİN KURULUMU İŞİ

A+A-

TRA2/19/KÖA04/0027 NUMARALI “SERKA DESTEKLİYOR, KARS’TA MODERN EĞİTİM ORTAMLARI OLUŞTURULUYOR’ PROJESİNDE AHŞAP VE METAL ATÖLYESİ, FE TE MM ATÖLYESİ, YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ VE GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ 4 ADET ATÖLYENİN KURULUMU İŞİ

KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TRA2/19/KÖA04/0027 numaralı “SERKA Destekliyor, Kars’ta Modern Eğitim Ortamları Oluşturuluyor’ Projesinde Ahşap ve Metal Atölyesi, Fe Te MM Atölyesi, Yaşam Becerileri Atölyesi ve Görsel Sanatlar Atölyesi 4 adet atölyenin kurulumu işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/154621

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Caddesi, Hükümet Konağı Binası, Kat 2 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 36100 KARS MERKEZ/KARS

c) Telefon ve faks numarası

:

4742128226 - 4742128229

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TRA2/19/KÖA04/0027 numaralı “SERKA Destekliyor, Kars’ta Modern Eğitim Ortamları Oluşturuluyor’ Projesinde Ahşap ve Metal Atölyesi, Fe Te MM Atölyesi, Yaşam Becerileri Atölyesi ve Görsel Sanatlar Atölyesi 4 adet atölyenin kurulumu işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ahşap ve Metal Atölyesi, Fe Te MM Atölyesi, Yaşam Becerileri Atölyesi ve Görsel Sanatlar Atölyesi olmak üzere toplamda 4 adet atölyenin kurulumu işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kars Merkez Dedekorkut Ortaokulu (Ahşap ve Metal Atölyesi, Fe Te MM Atölyesi), Kars Merkez G.A.M.P İlkokulu (Yaşam Becerileri Atölyesi), Kars Merkez Mustafa Kemal İlkokulu (Görsel Sanatlar Atölyesi)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 40 iş günü içerisinde teslimat yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakiben 5 iş günü


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.04.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Şubesi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.