1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 12000 LİTRE MOTORİN
KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 12000 LİTRE MOTORİN

KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 12000 LİTRE MOTORİN

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

A+A-

KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 12000 LİTRE MOTORİN

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Resmi Araçlarında Kullanılmak Üzere 12000 Litre Motorin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/258656

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

b) Adresi

:

Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı No: 21 36100 KARS MERKEZ/KARS

c) Telefon ve faks numarası

:

4742127528 - 4742121248

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Resmi Araçlarında Kullanılmak Üzere 12000 Litre Motorin

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

12000 (onikibin)Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait araçlar

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 iş günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde akaryakıt alımına başlanacak olup, işin süresi 12 aydır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 iş günü içinde başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.06.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kars İl Özel İdaresi İhale Salonu Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri No: 21 36100 MERKEZ KARS

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a)İstekli bir ` Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ` ise ;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir ` Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ` ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluş dan verilmiş ` Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesini

İstenen belgelere ait bilgiler Yeterlilik Bilgileri Tablosunda MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmı  Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler alanına  girilmesi zorunludur.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Kars  Merkezde en az bir adet olmak üzere ATOS sistemine sahip akaryakıt istasyonu bayisi olduğunu kanıtlar belgeye ait bilgilerin Yeterlilik Bilgileri Tablosunda

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER KISMINDA Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler veya   DİĞER BELGELER kısmına girilmesi zorunludur.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesine ait bilgilerin Yeterlilik Bilgileri Tablosunda MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmı  Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler alanına  girilmesi zorunludur.ilgili alana girilmesi zorunludur. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 3294 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.