1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ
KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ

KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

A+A-

KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temizlik Malzemesi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2018/490732

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

b) Adresi

:

Karadag Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvari Ardahan Yolu Üzeri 36100 merkez KARS MERKEZ/KARS

c) Telefon ve faks numarası

:

4742127528 - 4742121248

ç) Elektronik Posta Adresi

:

ozelidare@karsozelidare.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği adres

:

Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvari Ardahan Yolu Üzeri 36100 MERKEZ KARS

e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı

:

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temizlik Malzemesi Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Malzemeler Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Depo Teslimi Yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Ürünleri idareye teslim etmeden önce tüm kalemlerden 1 adet olmak üzere muayene ve kabul komisyonuna teslim edecektir. Numune değerlendirmesinde ürünler denenerek karar verileceğinden ürünlerin örnekleri/numuneleri komisyon tarafından onaylanmasına müteakip 20 takvim günü içerisinde tek parti halinde eksiksiz teslim edilecektir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.10.2018 - 09:30

b) e-anahtar gönderme zaman aralığı

:

15.10.2018 09:30 - 15.10.2018 14:00

c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat

:

15.10.2018 - 14:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvari Ardahan Yolu Üzeri 36100 MERKEZ KARS


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi: 
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır. 

Bu haber toplam 1283 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.