1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. KARS T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNUN 2020 YILI İHTİYACI OLAN EURO MOTORİN, 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN,ADBULUE ALIMI
KARS T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNUN 2020 YILI İHTİYACI OLAN EURO MOTORİN, 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN,ADBULUE ALIMI

KARS T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNUN 2020 YILI İHTİYACI OLAN EURO MOTORİN, 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN,ADBULUE ALIMI

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

A+A-

KARS T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNUN 2020 YILI İHTİYACI OLAN EURO MOTORİN, 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN,ADBULUE ALIMI

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

KARS T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNUN 2020 YILI İHTİYACI OLAN EURO MOTORİN, 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN,ADBULUE  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    :           2020/155461

1-İdarenin

a) Adresi          :           AYDINLIKEVLER MAH.SUBATAN YOLU ÜZERİ KARS 36100 DERECİK KÖYÜ KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası      :           4742129427 - 4742124171

c) Elektronik Posta Adresi         :           kars.btoiccik.@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :          

KARS T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNUN 2020 YILI ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN 20.000 LT EURO MOTORİN-400 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN-600 LT ADBULE ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    :           KARS T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

c) Teslim tarihi  :           SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN PEYDER PEY 31.12.2020 TARİHİNE KADAR ALINACAKTIR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer          :           AYDINLIK EVLER MAH. SUBATAN YOLU ÜZERİ KARS-MERKEZ+

b) Tarihi ve saati           :           08.04.2020 - 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

BAYİLİK BELGESİ

AKARYAKIT SATIŞ İZİN BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARS T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.