1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. KÖMÜR VE YAKACAK ODUN ALIMI
KÖMÜR VE YAKACAK ODUN ALIMI

KÖMÜR VE YAKACAK ODUN ALIMI

KARS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

KÖMÜR VE YAKACAK ODUN ALIMI

KARS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÖMÜR VE YAKACAK ODUN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/228875

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KARS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı No:46/2 Merkez/KARS 36100 KARS MERKEZ/KARS

c) Telefon ve faks numarası

:

4742124700 - 4742124706

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KÖMÜR VE YAKACAK ODUN ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Merkez ve İlçe Teşkilatında Kullanılmak üzere; 382 TON İTHAL BİRİNCİ SINIF PORTAKAL KÖMÜR, 40 TON İTHAL BİRİNCİ SINIF LİMON KÖMÜR, 82 TON TUTUŞABİLİR ODUN.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

-Kars İl Emniyet Müdürlüğü Merkez 3 adet Uygulama Noktası için, 70 ton Birinci Sınıf İthal Portakal Kömürü ve 65 Ton Tutuşabilir Odun, -Arpaçay İlçe Emniyet Amirliği için, 70 ton Birinci Sınıf İthal Portakal Kömürü ve 3 Ton Tutuşabilir Odun, -Digor İlçe Emniyet Amirliği için, 55 ton Birinci Sınıf İthal Portakal Kömürü, 40 Ton Limon Kömürü ve 2 Ton Tutuşabilir Odun, -Selim İlçe Emniyet Amirliği için, 55 ton Birinci Sınıf İthal Portakal Kömürü ve 1 Ton Tutuşabilir Odun, -Susuz İlçe Emniyet Amirliği için, 27 ton Birinci Sınıf İthal Portakal Kömürü ve 3 Ton Tutuşabilir Odun, -Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü için, 108 ton Birinci Sınıf İthal Portakal Kömürü ve 8 Ton Tutuşabilir Odun.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakiben 15 gün içinde Sözleşme tasarısı madde: 10.1.1 de belirtilen yerlere teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.06.2020 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

 

1. İthalatçılar; İthalatçı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti),

2. Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti),

3. Dağıtıcılar; herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti),

4. Satıcılar; herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti) ile katılabilirler.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 179 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.