1. HABERLER

  2. İHALE İLANI

  3. LASTİK SATIN ALINACAKTIR
LASTİK SATIN ALINACAKTIR

LASTİK SATIN ALINACAKTIR

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

A+A-

LASTİK SATIN ALINACAKTIR

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

Kars İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü ve İlçe Şantiyelerinde bulunan iş makinelerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere lastik alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/527652

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

b) Adresi

:

Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı No: 21 36100 KARS MERKEZ/474

c) Telefon ve faks numarası

:

2127528 - 4742121248

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kars İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü ve İlçe Şantiyelerinde bulunan iş makinelerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere lastik alım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 kalemden oluşan çeşitli ebatlarda lastik alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Destek Hizmetler Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş günü içerisinde işe başlanacak olup, 10 (on) takvim günü içerisinde Teknik Şartnamede belirtilen hususlara göre teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş günü işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.10.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı No: 21 36100 - MERKEZ / KARS

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

* Teklif edilen ürünler yetkili firmanın 1. Sınıf ürünü olmalı ve verilecek ürünlerin orijinal firma kataloğu  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda İlgili Alanda beyan edilmesi zorunludur.  İhale Komisyonu tarafından ilgili isteklilerden Beyan edilen bilgileri tevsik etmek amaçıyla sunulan belgeler istenecek olup,  orijinal katalog sunmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

            orijinal katalogda teklif edilen ürünlerin marka ve model bilgileri açık ve anlaşılır olarak belirtilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Atmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İstekli firmalar teklif edecekleri lastiklere ait enerji verimliliği etiket bilgisini (yakıt tasarruf, yol tutuş ve dış ses) Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Diğer Belgeler Alanında beyan edilmesi zorunludur. İhale Komisyonu tarafından ilgili isteklilerden Beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler istenecek olup, sunmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 3887 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.