Iğdır Üniversitesinin Bölgeye ve Şehre Katkıları

Iğdır Üniversitesinin Bölgeye ve Şehre Katkıları

2008 yılında Ağrı Dağı’nın eteklerinde kurulan Iğdır Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana bilime ve insanlığa hizmet etmeyi kendisine amaç edinmiş, bilimsel üretim merkezlerinden biri olarak bu amaca en büyük katkıyı sunan Üniversitelerden biri olmuştur

Volkan KARABAĞ

Sermayesini akıl ve bilimden alan Iğdır Üniversitesi; Ülkemizin en doğusunda, üç ülkeye komşu, sırtını Ağrı Dağı’na dayayan bir konumda bulunmaktadır. Böylesine jeopolitik ve jeostratejik bir noktada bulunan Iğdır Üniversitesinin varlığı, hiç şüphe yok ki uluslararası sosyo kültürel açıdan hem ülkemiz için, hem de bölgemiz ve şehrimiz için son derece önemlidir.

5 farklı yerleşke üzerinde hizmet veren Iğdır Üniversitesi; Iğdır’ın Aralık İlçesinde bulunan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Köyü, Tuzluca ve Aralıkta bulunan MYO Binaları, Şehit Bülent Yurtseven ve Karaağaç Kampüsü ile 95 adet lojmanı muhtevi tesisi bünyesinde bulundurmaktadır.

Bugün gelinen noktada 8 bine yaklaşan öğrenci sayısıyla, lisans bölümlerinde %88, ön lisans programlarında ise %95 doluluk oranı olmak üzere Ülkemizde bulunan üniversiteler arasında hızla yükselen bir grafiğe sahiptir.

2019 yılı itibariyle her 23 öğrenci için bir akademik personelin görev yaptığı Iğdır Üniversitesinde, toplam 361 akademik personel bulunmaktadır. Bunların, 19’u Profesör, 16’sı  Doçent, 134 Dr. Öğr. Üyesi, 103 Öğretim Görevlisi, 89 Araştırma Görevlisi unvanlarında görev yapmaktadır.. Ayrıca Üniversite bünyesinde 201 idari personeli görev yapmaktadır.

Yurtdışından özellikle Kanada ve farklı ülkelerden gelen güçlü akademik kadrosuyla alanlarında uzman isim yapmış öğretim üyelerini bünyesinde istihdam etmektedir.

Yine 2019 yılı itibariyle 7 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 18 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bölge üretimine ve istihdamına sosyal ve ekonomik bakımdan değer katmaya devam etmektedir. Özellikle Enstitülere bağlı olarak lisansüstü eğitim seviyesinde bir model yaratma misyonuyla hareket eden Iğdır Üniversitesi; 7 Doktora, 29 Yüksek lisans olmak üzere toplamda 36 lisansüstü eğitim programıyla yoğun eğitim faaliyetlerine devam ettirmektedir.

Yayın performansına bakıldığında da büyük bir başarı trendi izleyen Iğdır Üniversitesi, 2009-2019 yılları arasında 300’e yakın uluslararası yayın çıkarmıştır. Iğdır Üniversitesinin ulusal ve uluslararası durumuna bakıldığında ise; tamamlanmış 3 TUBİTAK projesi ve 82 BAP projesi; yürürlükte olan 3 TUBİTAK ve 81 adet BAP projesi bulunmaktadır. Ayrıca son 1 yılda çok sayıda patent başvurusu yapan Iğdır Üniversitesi; 3’ü Sanayi İşbirliği Projesi, 3’ü de Uluslararası olmak üzere 6 adet patent projesini halen devam ettirmektedir. SERKA ve DAP gibi Bölgesel Kalkınma Ajasanları ile yakın işbirliği içerisinde olan Iğdır Üniversitesi, bölge kalkınma ajanslarıyla birlikte 5 adet önemli projenin de ortağı durumundadır.

Son 1 yılda 25 devlet üniversitesi arasında uluslararası yayın ölçüm indekslerine göre 60 basamak yükselerek hızla üst sıralara çıkmayı başarmıştır.

17 ülkeden 175 öğrenciye kucak açıp bünyesine katan Iğdır Üniversitesi, bu güne kadar yurtdışı üniversiteleri ile 69 işbirliği anlaşmasını gerçekleştirmiştir.

Günümüzde güçlü akademik kadrosu sayesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) alanında bölgede en çok tercih edilen Üniversitelerden biri olma başarısını elde etmiştir.

Hayata Geçirilen Projeler

Yakın zamanda DAP’ın desteğiyle kurulumu tamamlanan ve bölge üniversiteleri arasında rol model olan izlenen 500 Kw’lık Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile Iğdır Üniversitesinin elektrik gideri 3 milyon tl’den 2 milyon tl’ye indirilmiştir.

Bölgede yoğun olarak yapılan hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kurulan Hayvan Hastanesi ile hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda hastane bünyesinde bulunan görüntüleme merkezi, cerrahi müdahale birimleri ve hayvan ambulansı ile mikrobiyolojik hastalıkların teşhisi ve jinekolojik müdahalelerin yapılmasına olanak sağlayan güçlü alt yapının kurulması sağlanmıştır.

Bölge çiftçilerinin eğitilmesi ve daha iyi koşullarda tarım faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurularak çiftçilere bilinçli tarım yapabilmeleri için çeşitli eğitimler verilmeye başlanmıştır.

Yine sağlık alanında önemli yatırımlar yapmaya devam eden Iğdır Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde benzerine az rastlanan Sağlık Simülasyon Laboratuvarını kurarak, öğrencilerin uygulamalı eğitim almaları yönünde önemli bir projeyi ülkemizde hayata geçirmiştir.

Güçlü teknolojik altyapı cihazlarıyla Araştırma Laboratuvarı ve Uygulama Araştırma Merkezinde toprak, su ve gıda analizleri yapmaya devam etmektedir.

Aynı şekilde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programında eğitim gören öğrencilerin havacılık sektöründe deneyim kazanmaları amacıyla bölgede ilk ve tek olma özelliğine sahip Mock-Up sınıfı kurulmuştur.

Müzesi bulunmayan Iğdır’ın bölgeye ait sahip olduğu kültürel miras ve değerlerin Iğdır Üniversitesi Rektörlüğündeki kurulumu tamamlanan müzede sergilenmesine başlanmıştır.

Ayrıca yöreye ait ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınması için çeşitli başvurular yapılmış; Taş Köfte ve Iğdır Kayısının coğrafi işareti alınarak tescillenmiştir. Öte yandan Omaç Aşı, Bozbaş gibi geleneksel yemekler ile Süper Domates, Al Alma ve Kadıkışlak Üzümü gibi ürünlerin tescillenmesi amacıyla değerlendirmesi de halen yapılmaktadır. 

Yörenin toprak, su ve sağlık haritalarını ortaya çıkarmayı başaran Iğdır Üniversitesi; maden, bitki ve yer altı sularının keşif noktalarını belirlemiştir. Bu kapsamda Iğdır hinterlandında 2 adet sıcak su kaynağının çıkarılma ruhsatını elde etmiştir.

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde bulunan Çağrı Merkezinin kurulumu tamamlanmış, bölgedeki işsizlik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla çok sayıda insan istihdam edilmiştir.

Urfa Göbekli Tepeyi ortaya çıkaran arkeolog grubu bünyesinde istihdam eden Iğdır Üniversitesi; Demirçağ, Urartu ve Ani Harabeleri ile ilgili arkeolojik kazı çalışmalarını devam ettirmektedir.

Bölgenin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapısına Destek Veren Projeler

Son 1 yıl içerisinde 50’den fazla istihdam olanağı yüksek yeni bölüm ve program açan Iğdır Üniversitesi, artan öğrenci sayısıyla birlikte Iğdır iline ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda önemli  katkılar sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.

Yöreye eko sağlık turizmi alanında katkı sunmak için Tuzluca’da yer alan Tuz Mağaralarının işletme dışı kalan bölümlerini ajans destekleriyle ekonomiye kazandırmıştır.

Bu kapsamda bölge sakinlerinin sorunlarına eğilen ve ihtiyaçlarına cevap vermek için yoğun bir mesai ve çaba harcayan Iğdır Üniversitesi; vatandaşların daha iyi koşullarda sağlık hizmetlerinden faydalanması için Tıp Fakültesinin kurulması çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca Hukuk, Sağlık, Veterinerlik ve Eğitim Fakültelerinin açılması amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) başvuru yapmıştır.

Bölge ekonomisini canlandırmak için İpek Böceği Yetiştiriciliğine başlayan Iğdır Üniversitesi, Mantar Üretim Teknolojileri Tesisinin kurulması için girişimlerine devam etmektedir. Sıcak su ile ayrık otların öldürülmesi işlemi gerçekleştirilmiş, Kinoa, chia, Antep fıstığı ve trüf mantarı gibi katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi için de çalışmalar başlatılmıştır.

Öte yandan İnşaat ve Makine Laboratuvarın kurulumu, kampüs camii projesi, çiçek seraları, peyzaj alanı düzenleme projesi, sıfır atık kampüs projesi, paletli araç üretimi, 3D Cihazı, çiçek seraları, robotik kodlama,  seramik, kök boyalı ahşap ve halı, tuz lambası üretimi gibi birden çok proje ile Iğdır ilinin ve bölgenin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına destek vermektedir. Ayrıca üretilen ürünlerin satışı yapılarak Iğdır Üniversitesinin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacındadır.

Adeta bacasız bir fabrika olan Iğdır Üniversitesi, bölgeye aylık 10 milyon TL tutarında bir finans kaynağı ve katma değer sağlamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve vatandaşlara 7/24 hizmet veren Uygulama Oteliyle turizm ağırlama ve konaklama alanında örnek sayılabilecek bir Üniversite modeli yaratılmıştır. İndekslerde ve beğeni oranlarında üst sıralarda yer alan Iğdır Üniversitesi Uygulama Oteli, hem Turizm Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim olanağı sunmakta hem de vatandaşlara hizmet vererek sosyal sorumluluk hizmeti gerçekleştirmektedir.

igdir-universitesinin-bolgeye-ve-sehre-katkilari-(1).jpgigdir-universitesinin-bolgeye-ve-sehre-katkilari-(3).jpgigdir-universitesinin-bolgeye-ve-sehre-katkilari-(2).jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum
Önceki ve Sonraki Haberler