Kars, ülke sıralamasında ilk üçe girdi

Kars, ülke sıralamasında ilk üçe girdi

1 yılda sigortalı kadın çalışan sayısı en hızlı Antalya’da arttı. Antalya’yı; Muğla, Kars, Tekirdağ ve Kırklareli takip etti.

TEPAV, aylık bültenine göre Mayıs 2018’de bir öncki yılın aynı ayına göre, 4/a sigortalı çalışan sayısında toplamda 624 bin artarken, sigortalı kadın çalışan sayısında 354 bin arttı. 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mayıs 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2018 verilerinden derlediği istihdam izleme bülteninin 75'inci sayısını paylaştı ve sayıda sigortalı ücretli istihdamı, işyeri, KOBİ, esnaf, çiftçi ve kamu çalışanı sayısında yıllık ve aylık artış ve azalışlar incelendi. Buna göre; Mayıs 2018’de, son bir yıldaki değişimlere bakıldığında yüzde 4,4 ile en fazla artış sigortalı ücretli çalışan sayısında görüldü. Son bir yılda kamu çalışanı sayısında yüzde 1,5, esnaf ve çiftçi sayısında yüzde 1,2 artış gözlendi. Sigortalı ücretli (4/a), kendi hesabına çalışan esnaf ve çiftçi (4/b) ve kamu çalışanı (4/c) sayıları Ocak 2013’de 100 kabul edildiğinde, söz konusu değer Mayıs 2018’de sigortalı ücretlilerde (4/a) 125,9, kendi hesabına çalışan esnaf ve çiftçilerde (4/b) 94,6 ve kamu çalışanlarında (4/c) ise 113 oldu. 

İstihdam 1 yılda 624, 1 ayda 80 bin arttı 
Sigortalı ücretli çalışan sayısı Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 4,4’lük artışla 14 milyon 729 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Nisan 2018’e göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 80 binlik artış gerçekleşti. Mayıs 2018’de esnaf ve çiftçi sayısı Mayıs 2017’ye göre yüzde 1,2’lik artışla 2 milyon 804 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında ise Nisan 2018’e göre esnaf ve çiftçi sayısında 9 binlik azalış gerçekleşti. Mayıs 2018’de kamu çalışan sayısı Mayıs 2017’ye göre yüzde 1,5’lik artışla 3 milyon 15 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Nisan 2018’e göre kamu çalışanı sayısında 3 binlik artış gerçekleşti. 

İstihdam 1 yılda 624 bin arttı 
Sigortalı ücretli çalışan sayısı, Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4’lük artışla 14 milyon 729 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Nisan 2018’e göre sigortalı ücretli sayısında 80 binlik artış gerçekleşti. Sektörel bazlı değişimlere bakıldığında yıllık en çok artış, 81 bin ile eğitim sektörü oldu. Bu sektörü, 71 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik,59 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörleri takip etti. Çalışan sayısı en hızlı artan sektör ise yüzde 83 ile iyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmetleri sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 61,2 artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, yüzde 40 artışla madenciliği destekleyici hizmet ve yüzde 36,3 artışla kütüphane, arşiv ve müzeler sektörleri takip etti. 

Bina ve çevre düzenleme faaliyetleri 1 yılda istihdamı en fazla azalan sektör oldu 
Türkiye genelinde Mayıs 2018’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 88 sektörün toplamında 624 bin artış görülmesine rağmen 21 sektörde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görüldü. Sigortalı ücretli sayısında 26 sektörde azalma görülürken, ilk sırayı 57 binlik istihdam azalışı ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü aldı. Oransal olarak istihdam en hızlı ev içi çalışanların faaliyetleri sektöründe (yüzde 23,4) azaldı. 

İmalat sanayide kayıtlı istihdam 1 yılda 158 bin arttı 
İmalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre 158 binlik (yüzde 4,5) artış gerçekleşirken, Nisan 2018’e göre imalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında 17 bin artış gerçekleşti. 24 imalat sanayi sektörü içerisinde geçen yıla göre sadece 3 sektörde azalış görüldü. İmalat sanayide istihdamı en çok artan sektörlerin başında 35 bin yeni istihdam ile giyim eşyaları imalatı sektörü geldi. Bu sektörü 18 binlik artış ile ana metal sanayi ve 15 binlik artış ile tekstil ürünleri imalatı sektörleri takip etti. İmalat sanayide oransal olarak en hızlı artış ise yüzde 12,5 ile eczacılık ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı sektöründe oldu. 

İstihdamı en hızlı artan il Ardahan oldu 
Sigortalı ücretli çalışan sayısı Mayıs 2018’de geçen yıla göre 75 ilde artarken; 6 ilde azaldı. En fazla artış 81 bin ile İstanbul’da yaşanırken, 65 bin artışla Antalya, 61 bin artışla İzmir, 51 bin artışla Ankara ve 28 bin artışla Kocaeli takip etti. Oransal olarak sigortalı ücretli istihdamı Mayıs 2017’ye göre yüzde 30,3 ile en hızlı Ardahan’da arttı. Ardahan’ı; Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı takip etti. 

1 yılda kadın istihdamı 354 bin arttı 
Sigortalı ücretli kadın istihdamında Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, 354 bin artış (yüzde 9,2) gerçekleşirken, Nisan 2018’e göre 84 bin artış gerçekleşti. Sektörel bazda bakıldığında son bir yılda 152 bin artışla eğitim sektörü kadın çalışan sayısında en çok artış yaşanan sektör oldu. Bu sektörü, 38 bin artışla perakende ticaret ve 24 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörleri takip etti. Oransal artışlara bakıldığında kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü yüzde 74,8’lik artışla en hızlı artış yaşanan sektör oldu. 

1 yılda imalat sanayinde kadın istihdamı 43 bin arttı 
İmalat sanayinde istihdam edilen sigortalı ücretli kadın sayısında Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre sadece 4 sektörde azalış yaşandı. İmalat sanayinde çalışan kadın sayısında Mayıs 2017’ye göre 43 bin, Nisan 2018’e göre 6 bin artış gerçekleşti. Son bir yılda kadın istihdamının en fazla arttığı sektör 13 bin artışla giyim eşyaları imalatı sektörü oldu. Bu sektörü gıda ürünleri imalatı ve elektrikli teçhizat imalatı sektörleri takip etti. Oransal değişime bakıldığında ise yüzde 16,5’lik artışla tütün ürünleri imalatı sektörü Mayıs 2017’ye göre en hızlı artan sektör oldu. 

1 yılda sigortalı kadın çalışan sayısı en hızlı Antalya’da arttı 
Sigortalı ücretli kadın istihdamında Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, 81 ilin toplamında 354 bin artış yaşanırken, Nisan 2018’e göre 84 bin artış yaşandı. Mayıs 2018’e göre artış yaşanan illerin başında 145 binlik istihdam artışıyla İstanbul geldi. İstanbul’u; 41 bin istihdam artışı ile İzmir, 39 bin artış ile Antalya, 24 bin artış ile Bursa takip etti. Oransal artışlara bakıldığında en hızlı artış yüzde 25,9 ile Antalya’da yaşandı. Antalya’yı; Muğla, Kars, Tekirdağ ve Kırklareli takip etti. 

1 yılda 88 sektörün 67’sinde işyeri sayısı arttı 
Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 5,9 (104 bin) artarak 1 milyon 889 bin oldu. Sektörler bazında incelendiğinde, Mayıs 2017’ye göre 11 bin artış ile perakende ticaret sektörü işyeri sayısı en fazla artan sektör oldu. Bu sektörü; toptan ticaret, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ve gayrimenkul faaliyetleri sektörleri izledi. Oransal değişime bakıldığında kütüphane, arşiv ve müzeler sektöründeki işyeri sayısı bir yılda yüzde 81,9 oranında arttı. Bu sektörü kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik ve tütün ürünleri imalatı sektörleri takip etti. 

1 yılda işyeri sayısı tüm illerde arttı 
Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, tüm illerde işyeri sayısı arttı. Türkiye genelinde bir yılda işyeri sayısı 104 bin (yüzde 5,9) arttı. Son bir yılda işyeri sayısını en çok artıran il İstanbul (26 bin) oldu. İstanbul’u; İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya takip etti. Oransal değişime bakıldığında işyeri sayısı en hızlı artan il yüzde 12,3 artışla Şırnak oldu. Şırnak’ı; Mardin, Batman, Bayburt, Van ve Rize takip etti. 

1 yılda KOBİ sayısı 104 bin arttı 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) sayısı Mayıs 2018 verilerine göre 1 yılda 104 bin artarak 1 milyon 884 bin oldu. Mayıs ayında geçen yıla göre KOBİ işyeri sayısı en fazla artan il 26 bin ile İstanbul oldu. İstanbul’u; İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya takip etti. KOBİ işyeri sayılarının sektörel dağılımlarına bakıldığında 1 yılda en hızlı artan sektör yüzde 81,9 ile kütüphane, arşiv ve müzeler sektörü oldu. Bu sektörü; kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik ve tütün ürünleri imalatı sektörleri izledi. 

1 yılda KOBİ’lerde sigortalı çalışan sayısı 424 bin arttı 
Sigortalı çalışan sayılarının KOBİ’lere göre dağılımlarına bakıldığında; Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, KOBİ sigortalı çalışan sayısı 424 bin artarken, Nisan 2018’e göre 160 bin arttı. Mayıs 2017’ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artış gösteren il 67 bin istihdam ile İstanbul oldu. İstanbul’u; 40 bin ile İzmir, 28 bin ile Ankara ve Antalya ve 17 bin ile Bursa izledi. KOBİ sigortalı çalışan sayısı en hızlı artan sektör yüzde 54,9 ile kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü oldu. Bu sektörü; madenciliği destekleyici hizmet ve kütüphane, arşiv ve müzeler sektörleri takip etti. 

1 yılda esnaf sayısı 52 bin arttı 
Türkiye genelinde esnaf sayısı Mayıs 2017’ye göre 52 bin (yüzde 2,6) artarak 2 milyon 94 bin oldu. Nisan 2018’e göre esnaf sayısı 13 bin azaldı. Son bir yılda esnaf sayısı en fazla (6 bin) İzmir’de arttı. İzmir’i; Denizli, Ankara, Urfa ve Mersin takip etti. Oransal olarak bakıldığında esnaf sayısı en hızlı (yüzde 17,3) Ağrı’da arttı. Ağrı’yı; Bingöl, Şırnak, Batman ve Mardin takip etti. 

1 yılda kayıtlı çiftçi sayısı 20 bin azaldı 
Çiftçi sayısında Türkiye genelinde Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, 20 bin (yüzde 2,8) azalırken, Nisan 2018’e göre 3 bin artış gerçekleşti. 1 yılda çiftçi sayısı 62 ilde azaldı. Çiftçi sayısı en fazla azalan il Antalya oldu. Antalya’yı; Manisa, Samsun ve Hatay takip etti. Oransal olarak en hızlı azalış yüzde 48,3 ile Hakkari’de gerçekleşti. Hakkari’yi; Elazığ, Trabzon ve Samsun takip etti. 

Kamu çalışanı sayısı 1 yılda 44 bin arttı 
Mayıs 2018’de kamu çalışanı sayısı Türkiye genelinde Mayıs 2017’ye göre 44 bin (yüzde 1,5) artarken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Nisan 2018’e göre 3 bin arttı. Mayıs 2017’ye göre Isparta, 9 bin artış ile kamu çalışanı sayısı en fazla artan il oldu. Isparta’yı; Ankara, İzmir, İstanbul ve Balıkesir izledi. Oransal olarak incelendiğinde Mayıs 2017’ye göre en hızlı artış yüzde 36,8 ile Isparta’da gerçekleşti. 

Ardahan, 1 yılda kazancı en fazla artan il oldu 
Mayıs 2018 verilerine göre 4/a sigortalı kapsamında prime esas ortalama günlük kazanç; Ardahan, 42, 37 lira artış ile 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan il oldu. Ardahan’ı; Zonguldak, Rize, Kilis ve Ağrı takip etti. Bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan il yüzde 54,1 ile Ardahan oldu. Ardahan’ı; Kilis, Ağrı ve Muş izledi. 

1 yılda kazancı en fazla artan sektör ormancılık ve tomrukçuluk sektörü oldu 
Mayıs 2018 verilerine göre 4/a sigortalı kapsamında prime esas ortalama günlük kazançların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ormancılık ve tomrukçuluk sektörü 80,04 lira ile 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan sektör oldu. Bu sektörü ham petrol ve doğalgaz çıkarımı ve eğitim sektörleri takip etti. Bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan sektör yüzde 87,8 ile eğitim sektörü oldu. 

1 yılda işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı 6 bin azaldı 
Haziran 2018’de işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısında Haziran 2017’ye göre yüzde 5,3 oranında (6 bin) azalış görüldü. İşsizlik ödeneği bekleyenler en çok Konya, Eskişehir, Ankara ve Gaziantep’te arttı. İşsizlik ödeneği alanların sayısı Haziran 2018’de Haziran 2017’ye göre 2 bin (yüzde 3) azalış görüldü. İşsizlik ödeneği alan sayısında geçen yıla göre en fazla Ankara’da artış oldu. Ankara’yı; Konya, Gaziantep, Tekirdağ ve Aydın takip etti. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler